Pokyny

Pokyny jsou k dispozici také v přihláškovém systému ORIS

Parametry tratí budou zveřejněny 8.6. večer.

DECATHLON MČR 2017 MTBO

POKYNY

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů
Technické provedení: TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy, oddíl orientačních sportů
Datum a druh závodu: ·         sobota 10.6.2017: krátká trať (middle), 5. závod ČP MTBO 2017, MČR a Veteraniáda na krátké trati 2017

·         neděle 11.6.2017: klasická trať (long), 6. závod ČP MTBO 2017, MČR a Veteraniáda na klasické trati 2017

Centrum závodu: Zvánovice, areál Hotelu Legner, GPS: 49.941640N, 14.790953E, zde

 

POZOR! Průjezd obcí Černé Voděrady je z důvodu výstavby kanalizace uzavřen. Jediný možný příjezd do centra je přes Třemblat a Zvánovice.

Prezentace: ·         sobota (middle): 9:00 – 12:00 v centru závodu

·         neděle (long): 8:00 – 9:00 v centru závodu

Oddíly se prezentují jako celek. Oddíly s předem zaplacenými vklady a bez požadavků na změny budou prezentovány přednostně.

Parkování: ·         areál hotelu Legner – pouze pro závodníky ubytované v hotelu

·         louka v obci Zvánovice (cca 600 m od centra) – pro závodníky ubytované ve stanech a bez ubytování – bude vybíráno parkovné 50 Kč na oba dny

Silnice kolem centra závodu není vhodná pro stání. Pokud nejste ubytováni v hotelu, zaparkujte prosím rovnou na louce a odtud přijďte (nebo přijeďte na kole) na prezentaci. Při parkování dbejte pokynů pořadatelů.

Vzdálenosti: ·         parkování – centrum: 0 nebo 600 m

·         centrum – start (sobota): 1 km po silnici, převýšení 50 m, značeno modrobílými fáborky

·         centrum – start (neděle): 1 km po silnici, převýšení 60 m, značeno modrobílými fáborky

·         centrum – cíl (oba dny): 0 km

Start: ·         sobota (middle): 00 = 13:00 – intervalový

·         neděle (long): 00 = 10:00 – intervalový

Startovky budou zveřejněny do pátku 9.6.2017.

Kategorie M12L, W12L a OPEN startují v libovolném čase, minimální rozestupy cca 2 minuty.

Startovní čísla: Startovní čísla budou vydávána při prezentaci. Při závodě musí být číslo umístěno na kole tak, aby bylo viditelné zepředu. Čísla budou vybírána v cíli nedělního závodu – čísla závodníků, kteří se nedostaví nebo startují pouze v sobotu, odevzdejte prosím na prezentaci.

Kategorie M12L, W12L a OPEN čísla nemají.

Mapa: ·         sobota (middle): Splašená kobyla, 1:10 000, E=5m, stav květen 2017, formát A4

·         neděle (long): Voděradské Bučiny, 1:15 000, E=5m, stav květen 2017, formát A3

Mapovali členové OOS TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy, mapový klíč ISMTBOM2010, mapy nebudou vodovzdorně upraveny.

Mapy odevzdávejte v cíli do pytlíků podle oddílů, sobotní mapy budou vydávány až po nedělním závodě.

Předchozí mapa: Lesní lázně, 2014, mapa pro MTBO závod Maudicup

Terén: Převážně listnatý les (národní přírodní rezervace Voděradské bučiny) – některé cesty jsou v listí hůře vidět, zvlněný až kopcovitý terén, cesty různého stupně sjízdnosti, nadmořská výška 400 – 527 m.n.m.
Parametry tratí: Parametry tratí jsou v pokynech níže.

Předpokládané časy vítězů dle Prováděcích pokynů MTBO pro rok 2017.

Dětská trať: Pro nejmenší závodníky bude připravena fáborková trať (oranžové fáborky) kategorie M12L a W12L (podobně jako u OB). Doprovod rodičů je povolen – v případě, že je doprovázející osoba přihlášena k závodu ve vlastní kategorii, musí nejprve absolvovat svůj závod!

Dětské tratě povedou částečně stejným prostorem jako ostatní tratě. Upozorněte prosím své děti, aby jezdily při kraji a zejména na křižovatkách věnovaly pozornost ostatním závodníkům.

Systém ražení: Elektronický SportIdent.

Čipy k zapůjčení budou vydávány při prezentaci – půjčovné 50 Kč (u požadavků přes ORIS je již připočítáno ke startovnému), u neregistrovaných závodníků bude vybírána vratná záloha 1000 Kč.

Ve startovním koridoru je závodník povinen provézt vymazání (CLEAR) a kontrolu čipu (CHECK). Kategorie M12L, W12L a OPEN startují oražením startovací jednotky. Závod končí oražením cílové jednotky. Vyčítání čipů bude v prostoru cíle.

Při poruše elektronického ražení závodník použije manuální ražení kleštěmi do políček v mapě R1, R2, R3.

Uzavření cíle: ·         sobota (middle): 18:00

·         neděle (long): 16:30

Časový limit: ·         sobota (middle): 120 minut

·         neděle (long): 240 minut

Výsledky: Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. Konečné výsledky pak budou zveřejněny na webu závodu.
Upozornění: Aktuální upozornění!

Některými částmi závodního prostoru se minulý týden prohnala silná bouřka, která polámala několik stromů. Do mapy bylo dokresleno několik objevených stromů přes cesty, nicméně v prostoru závodu se mohou vyskytovat i další, nebo naopak některé z nich už mohou být v den závodu odklizeny. Při jízdě se dostatečně věnujte řízení, do cesty mohou zasahovat zlomené větve či stromy. Upozornění platí zejména pro závěrečnou pasáž middlu (některé kategorie) a začátek longu (všechny kategorie).

 

Všichni závodníci jsou povinni mít při závodě na hlavě řádně upevněnou cyklistickou přilbu! Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.

Závodním prostorem prochází pozemní komunikace 3. třídy, kterou bude většina kategorií v obou dnech přejíždět nebo ji využije k postupu. Při křížení nebo vjíždění na komunikaci dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte dopravní předpisy!

Dětské tratě povedou částečně stejným prostorem jako ostatní tratě. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti na závodící děti.

Platí zákaz vjezdu do zakázaných prostorů (červené šrafy) a zákaz jízdy po zakázaných cestách (červená „zmije“). Jízda mimo cesty je zakázána.

Buďte ohleduplní k ostatním návštěvníkům lesa.

Stánkový prodej povolen pouze po předchozím souhlasu pořadatele.

Dětská školka: Hlídání dětí bude zajištěno v centru závodu. Pokud jste si nerezervovali místo ve školce přes ORIS, přihlaste dítě při prezentaci. Minimální věk dětí do školky je 1 rok. Prosíme, odkládejte děti do školky pouze po dobu vašeho závodu.
Občerstvení, stravování: Po dojezdu do cíle bude k dispozici voda a šťáva.

Objednané večeře budou vydávány v restauraci hotelu.

V areálu Legner Hotelu Zvánovice jsou v sobotu i v neděli k dispozici stánky s nápoji a občerstvením, k dispozici jsou také jídla v hotelové restauraci (pečená kuřata, těstovinové a zeleninové saláty, rýžové nudle, nakládaný hermelín, klobásky, dále čepované pivo, čepovaná limonáda a další).

Pro závodníky ubytované v hotelu je zajištěna snídaně v ceně ubytování.

Ubytování: Ubytování v hotelu Legner si závodníci vyřizují přímo na recepci hotelu.

Pro stany a karavany máme pronajatou louku v obci Zvánovice (cca 600 m od centra). Jedná se jen o louku, která bude vybavena mobilními toaletami a zdrojem užitkové vody. Prostor není oplocen a nebude střežen! Každý stan nebo karavan bude označen cedulkou o zaplacení, závodníci bydlící v kempu budou označeni červenou páskou. Louka se nachází na kraji obce, dodržujte prosím noční klid.

Mytí, WC: Mytí a WC v hotelu pouze pro zde ubytované!

WC: mobilní toalety v centru a na louce pro stanování

Mytí: žlab s tekoucí užitkovou vodou na louce pro stanování, lavory u mytí kol, rybník v obci Černé Voděrady (cca 1 km od centra, 2 km od kempu)

Mytí kol: Mytí kol bude cca 200 m od centra – budou k dispozici lavory a smetáčky, jako zdroj vody bude přistavena hasičská cisterna (sobota cca 14:00-18:00, neděle cca 11:00-15:00).
První pomoc: V centru závodu.
Úschovna kol: Úschovna kol bude zajištěna v centru závodu – příjem kol v sobotu 18:00-19:30, výdej v neděli 8:00-9:00. Každé přijaté kolo bude opatřeno štítkem s číslem, stejné číslo obdrží i majitel. Jako pojistku použijte ještě vlastní zámek.
Vyhlášení vítězů: ·         sobota (middle): ve 20:00 v centru závodu

·         neděle (long): cca v 15:00 v centru závodu

První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží hodnotné ceny.

Večerní program: Po vyhlášení se můžete těšit na koncert rockové kapely Bloody Donuts a poté reprodukovaná hudba k tanci a poslechu.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO.
Protesty: Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) s vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.
Jury: Předpokládané složení jury:

·         Leoš Bogar

·         Petr Lukavec

·         Radovan Mach

Technická kontrola: Před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, WM12L, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5″.
Funkcionáři závodu: ředitel závodu:                 Michal Švarcbach

hlavní rozhodčí:                               Aleš Bitter

stavitelé tratí:                    Jarka Švarcbachová (middle), Jiří Hejna (long)

Další informace: web: www.mtbo-knc.cz

facebook: https://www.facebook.com/MCR2017.MTBO/

email: info@mtbo-knc.cz

tel.: 739 540 739 – Michal Švarcbach

Sponzoři a partneři: DECATHLON

KALAS Sportswear

Centrum Seňorina

ICNET

Puzzleshop

Autopilot

Bohemia Gifts & Cosmetics

Pneu-center TOMIC

HAVEN

Sporticus

Maudi

Lesní lázně – Legner Hotel Zvánovice

Občanské sdružení Asanace

Kolínský deník

Město Kostelec nad Černými lesy

Obec Zvánovice

DÉLKY TRATÍ

Kategorie sobota (middle) neděle (long)
Délka [km] Převýšení [m] Počet kontrol Délka [km] Převýšení [m] Počet kontrol
M12L 3 85 6 4 50 8
M14 5,8 110 13 8,6 180 9
M17 7,4 295 16 16,7 340 13
M20 8,3 205 18 20,2 390 16
M21E 13 430 29 22,6 460 19
M21A 11,6 300 22 19,2 420 15
M21B 11,4 315 19 16,7 340 13
M21C 7,4 295 16 13,3 290 13
M40 10,2 350 22 20,2 390 16
M50 8,3 205 18 15,4 300 14
M60 7,4 295 16 12,6 260 11
W12L 3 85 6 4 50 8
W14 5,8 110 13 8,6 180 9
W17 5,9 175 14 13,3 290 13
W20 11 300 18 15,6 320 14
W21E 10,2 350 22 17,5 390 17
W21A 11 300 18 15,6 320 14
W21B 5,9 185 15 12,6 260 11
W40 5,6 185 15 13,3 290 13
W50 5,6 175 14 12,6 260 11
OPEN 5,6 175 14 9,7 180 9