Rozpis

DECATHLON MČR 2017 MTBO (PDF)

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů
Technické provedení: TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy, oddíl orientačních sportů
Datum a druh závodu:
 • sobota 10.6.2017: krátká trať (middle), 5. závod ČP MTBO 2017, MČR a Veteraniáda na krátké trati 2017
 • neděle 11.6.2017: klasická trať (long), 6. závod ČP MTBO 2017, MČR a Veteraniáda na klasické trati 2017
Centrum závodu: Zvánovice, areál Hotelu Legner, GPS: 49.941640N, 14.790953E, zde
Prezentace:
 • sobota (middle): 9:00 – 11:00 v centru závodu
 • neděle (long): 8:00 – 9:00 v centru závodu
Start:
 • sobota (middle): 00 = 13:00 – intervalový
 • neděle (long): 00 = 10:00 – intervalový
Mapa:
 • sobota (middle): 1:10 000, E=5m, stav květen 2017, formát A4
 • neděle (long): 1:15 000, E=5m, stav květen 2017, formát A3

Mapový kllíč ISMTBOM2010, mapy nebudou vodovzdorně upraveny.

Terén: Převážně listnatý les – národní přírodní rezervace Voděradské bučiny, zvlněný až kopcovitý terén, cesty různého stupně sjízdnosti, nadmořská výška 400 – 527 m.n.m.
Vypsané kategorie: middle i long:

 • Mistrovství ČR: W17, W20, W21E, M17, M20, M21E
 • Veteraniáda ČR: W40, W50, M40, M50, M60
 • Český pohár: W12L, W14, W21A, W21B, M12L, M14, M21A, M21B, M21C, OPEN

Právo startu, předpokládané časy vítězů a délky tratí dle Prováděcích pokynů MTBO pro rok 2017.

Přihlášky: Do 4.6.2017 za základní startovné, do 7.6.2017 za příplatek 50%, pozdější dle možností pořadatele a za příplatek 100%.

Registrovaní závodníci MTBO přes centrální on-line systém ORIS na http://oris.orientacnisporty.cz/. Neregistrovaní závodníci přes webový formulář http://www.icnet.biz/mcr2017/.

Vklady:
Kategorie: MČR Middle MČR Long
WM12L 40 Kč 40 Kč
WM14 60 Kč 60 Kč
WM17, WM20 110 Kč 110 Kč
WM21, WM40, WM50, WM60 150 Kč 170 Kč
OPEN 100 Kč 100 Kč
Půjčení SI čipu 50 Kč 50 Kč

Veškeré vklady uhraďte na účet OOS TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy 1021822219/6100, variabilní symbol 0610xxxx (xxxx je číslo oddílu dle ČSOS).

Dle rozhodnutí předsednictva ČSOS hradí vklady v závodech MČR v mistrovských kategoriích (W17, W20, W21E, M17, M20, M21E) závodníkům, kteří jsou registrováni v sekci MTBO ČSOS a jsou přihlášeni v řádném termínu, ČSOS.

Ubytování:
 • Ubytování v hotelu Legner přímo v centru závodu rezervujte na www.lesnilazne.cz. Rezervace a platby vyřizujte přímo s hotelem.
 • Pro stany bude k dispozici louka (cca 600 m od centra). Kapacita je omezená, místa nutno rezervovat přes ORIS (neregistrovaní přes http://www.icnet.biz/mcr2017/). Jedná se jen o louku, kterou vybavíme toaletami a zdrojem užitkové vody. Prostor není oplocen a nebude střežen! Platba spolu s přihláškami. Ceny:
  • stan: 20 Kč
  • osoba: 100 Kč (děti do 12 let zdarma)
 • Ubytování ve vlastních karavanech – místo bude upřesněno podle celkového počtu karavanů. Místa nutno rezervovat přes ORIS (neregistrovaní přes http://www.icnet.biz/mcr2017/), platba spolu s přihláškami. Ceny:
  • karavan: 100 Kč
  • osoba: 100 Kč (děti do 12 let zdarma)
 • Další možnosti ubytování jsou uvedeny na webu závodu.
Stravování: Přes ORIS lze objednat večeři na sobotu (výběr ze 3 jídel). Pro závodníky ubytované v hotelu Legner je zajištěna snídaně v ceně ubytování. Dále v centru závodu bude zajištěn stánek s občerstvením.
Systém ražení: Elektronický SportIdent. Žádost o půjčení čipu uveďte v přihlášce – půjčovné 50 Kč, u neregistrovaných závodníků bude vybírána vratná záloha 1000 Kč.
Parkování:
 • závodníci ubytovaní v hotelu Legner parkují přímo v areálu hotelu
 • závodníci ubytovaní ve stanech parkují na louce pro stanování – cca 600 m od centra
 • parkování závodníků s bydlíky bude upřesněno
 • ostatní závodníci parkují v obci Černé Voděrady – cca 800 m od centra

Za parkování bude vybíráno 50 Kč. Při parkování, prosíme, dbejte pokynů pořadatelů.

Vzdálenosti:
 • centrum – start (sobota): do 1 km
 • centrum – start (neděle): do 5 km
 • centrum – cíl (oba dny): 0 km
Dětská školka: Hlídání dětí bude zajištěno v centru závodu. Místa ve školce prosíme rezervujte přes ORIS (doplňkové služby). Minimální věk dětí do školky je 1 rok. Prosíme, odkládejte děti do školky pouze po dobu vašeho závodu.
Protesty: Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do jedné hodiny po plánovaném času uzavření cíle (pokud se netýká oficiálních výsledků) se vkladem 200 Kč. Vklad bude v případě uznání protestu vrácen.
Technická kontrola: Před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, WM12L, WM14 a WM17. Šíře plášťů kol musí být minimálně 1,5″.
Upozornění: Závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO. Všichni závodníci jsou povinni mít při závodě na hlavě řádně upevněnou cyklistickou přilbu!

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.

Buďte ohleduplní k ostatním návštěvníkům lesa.

Stánkový prodej povolen pouze po předchozím souhlasu pořadatele.

Večerní program Bude zajištěn!
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Michal Švarcbach

hlavní rozhodčí: Aleš Bitter

stavitelé tratí: Jarka Švarcbachová (middle), Jiří Hejna (long)

Další informace: web: www.mtbo-knc.cz

email: info@mtbo-knc.cz

tel.: 739 540 739 – Michal Švarcbach